“โปรตีน ขาด” vs “โปรตีน เกิน”

“โปรตีน ขาด” vs “โปรตีน เกิน”

ใครๆ ก็พูดถึงแต่ขาดโปรตีน-เสริมโปรตีน-กินโปรตีน แต่ไม่มีใครพูดถึงว่าถ้าได้รับเกินจะเป็นผลเสียยังไง พูดกันแต่ว่าเมื่อขาดจะเป็นยังไง ความจริงมันต้องพูดให้เห็นทั้ง 2 ด้าน คนจะได้เห็นความสำคัญของความพอดีด้วย สุดท้ายเค้าก็จะได้กินโปรตีนให้สมดุลพอดีๆ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป