เวชศาสตร์ชะลอวัย | 3 เรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

เวชศาสตร์ชะลอวัย | 3 เรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

อยากจะดูดี ดูอ่อนกว่าวัย อยากจะชะลอความแก่ชราออกไปให้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจผิดเรื่อง เวชศาสตร์ชะลอวัย