เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลรัฐ มีหรือเปล่า?

เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลรัฐ มีหรือเปล่า?

เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลรัฐบาลมีให้บริการหรือเปล่า มีแผนกนี้ให้บริการหรือเปล่า เท่าที่เห็นมาก็มีแต่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลีนิคเท่านั้น