เวชศาสตร์ชะลอวัย เรียนที่ไหน  ในไทยหรือต่างประเทศ

เวชศาสตร์ชะลอวัย เรียนที่ไหน ในไทยหรือต่างประเทศ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้รับความสนใจจากคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของรายละเอียดเนื้อหาและในแง่ของการนำเอาความองค์ความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้หลอกลวงผู้คน วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงอย่างหลังนะครับ