เรอ บ่อยๆ ตลอดเวลา ไม่หยุด เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?

เรอ บ่อยๆ ตลอดเวลา ไม่หยุด เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?

เรอ บ่อยๆ หรือ เรอ ตลอดเวลา หรือ เรอ ไม่หยุด สาเหตุเกิดมาจากอะไร? วิธีรักษาทำยังไง? วิธีป้องกันควรทำยังไง?