อาหารไม่ย่อย อาการ มีอะไรบ้าง?

อาหารไม่ย่อย อาการ มีอะไรบ้าง?

อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือ Indigestion หรือ Dyspepsia มีอะไรบ้าง? สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง? รักษายังไงบ้าง?