Resveratrol – เรสเวอราทรอล | กินตอนไหน กินวันละเท่าไหร่

Resveratrol – เรสเวอราทรอล | กินตอนไหน กินวันละเท่าไหร่

Resveratrol กินตอนไหน? กินวันละเท่าไหร่? กินวันละกี่มิลลิกรัม? มีผลข้างเคียงอะไรไหม? วิธีเก็บรักษายังไงให้เสื่อมสภาพช้า?