เอนไซม์ เรนนิน – Rennin Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ เรนนิน – Rennin Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ เรนนิน หรือ Rennin Enzyme คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? ย่อยอาหารประเภทอะไร? พบได้ที่ไหน? ผู้ใหญ่ยังมีไหม?