Melatonin – เมลาโทนิน | ควรกินกี่มิลลิกรัม กินยังไง

Melatonin – เมลาโทนิน | ควรกินกี่มิลลิกรัม กินยังไง

วิธีรับประทานอาหารเสริมเมลาโทนิน ควรกินตอนไหน? ควรกินวันละเท่าไหร่?