หอมแดง-หัวหอมแดง-หอมหัวแดง-Shallot | สรรพคุณและข้อควรระวัง

หอมแดง-หัวหอมแดง-หอมหัวแดง-Shallot | สรรพคุณและข้อควรระวัง

หอมแดง หรือ หัวหอมแดง หรือ หอมหัวแดง หรือ Shallot | คืออะไร? มีสรรพคุณอะไร? ช่วยแก้หวัดได้ไหม? มีข้อควรระวังอะไร?