นิ่วในถุงน้ำดี ห้ามกินอะไร? ควรกินอะไร? รักษายังไง?

นิ่วในถุงน้ำดี ห้ามกินอะไร? ควรกินอะไร? รักษายังไง?

โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstone) ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?