เบาหวานกินอะไรได้บ้าง | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

เบาหวานกินอะไรได้บ้าง | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ควรกินอะไรบ้าง? ไม่ควรกินอะไรบ้าง?