โรคเบาหวานที่มีอันตรายที่สุดคือ โรคแทรกซ้อนที่ตามมา

โรคเบาหวานที่มีอันตรายที่สุดคือ โรคแทรกซ้อนที่ตามมา

โรคเบาหวานที่มีอันตรายที่สุด คือ ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาหลังจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือการรับประทานยาในปริมาณเยอะ