อุจจาระ | สีบอกอะไร แข็งบอกอะไร รูปร่างบอกอะไร

อุจจาระ | สีบอกอะไร แข็งบอกอะไร รูปร่างบอกอะไร

อุจจาระ ที่คุณขับถ่ายออกมากำลังบอกอะไรคุณอยู่ …สีกำลังบอกอะไร? …แข็งเหลวกำลังบอกอะไร? …รูปร่างกำลังบอกอะไร? …ความถี่กำลังบอกอะไร?

ท้องผูก | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

ท้องผูก | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

ท้องผูก (Constipation) คือ ภาวะที่มีความถี่ในการขับถ่ายอุจจาระน้อยกว่าปกติ หรือลำบากในการขับถ่าย ต้องใช้เวลาในการเบ่งเพื่อขับถ่ายอุจจาระนานกว่าปกติ