โอเมก้า 3 – Omega 3 | ได้จากอะไรบ้าง?

โอเมก้า 3 – Omega 3 | ได้จากอะไรบ้าง?

โอเมก้า 3 หรือ Omega-3 ถ้าอยากรับประทานจากอาหารธรรมชาติมีอาหารอะไรบ้างที่มีสัดส่วนสูง