ไม่มีถุงน้ำดี | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

ไม่มีถุงน้ำดี | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

ถ้าไม่มีถุงน้ำดีแล้ว ควรดูแลตัวเองยังไง? ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?