อาหารเสริมช่วยนอนหลับ | มาจากธรรมชาติสามารถกินได้ทุกวัน

อาหารเสริมช่วยนอนหลับ | มาจากธรรมชาติสามารถกินได้ทุกวัน

อาหารเสริมช่วยนอนหลับ | จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 พบว่า คนไทยเป็น “โรคนอนไม่หลับ” มากถึง 40% ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 19 ล้านคน