กระดูกหัก | ควรกินอะไร-ห้ามกินอะไร-รักษากี่เดือน

กระดูกหัก | ควรกินอะไร-ห้ามกินอะไร-รักษากี่เดือน

นายแพทย์ปาลพัทธ อนันต์พิพัฒน์กิจ | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะมาไขข้อสงสัยในทุกๆ มิติของภาวะกระดูกหักที่คนส่วนใหญ่อยากรู้และควรที่จะต้องรู้