ตดเหม็น เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?

ตดเหม็น เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?

ตดเหม็น หรือ Smelly Fart หรือ Stinky Fart | ตดคืออะไร? ตดเหม็นเกิดจากอะไร? ตดเหม็นต้องทำยังไง?