นิ่วในถุงน้ําดี อันตรายไหม? ถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้น?

นิ่วในถุงน้ําดี อันตรายไหม? ถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้น?

โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstone) ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาจะเป็นอันตรายอะไรไหม?