Bell’s Palsy โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก | คือ-สาเหตุ-อาการ-รักษา

Bell’s Palsy โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก | คือ-สาเหตุ-อาการ-รักษา

โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy) คือโรคอะไร? สาเหตุคืออะไร? อาการของโรคคืออะไร? การรักษาโรคทำยังไง? ท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้า