น้ำผลไม้แก้นิ่วในถุงน้ำดี ไหม กินอะไรละลายนิ่วในถุงน้ำดี

น้ำผลไม้แก้นิ่วในถุงน้ำดี ไหม กินอะไรละลายนิ่วในถุงน้ำดี

โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstone) มีอะไรที่กินแล้วหายไหม?