อาหารเสริม เบาหวาน | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

อาหารเสริม เบาหวาน | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

8 อาหารเสริมสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานมีอะไรบ้าง? แต่ละอย่างออกฤทธิ์ยังไง?