“คอมบูชา แบบดั้งเดิม” VS “คอมบูชา แบบสมัยใหม่”

“คอมบูชา แบบดั้งเดิม” VS “คอมบูชา แบบสมัยใหม่”

“คอมบูชา แบบดั้งเดิม” VS “คอมบูชา แบบสมัยใหม่” เมื่อเอามาเปรียบเทียบกันในมุมมองทางวิทยาศาสตร์แล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง มีอะไรที่ดีกว่า