“คอมบูชา แบบดั้งเดิม” VS “คอมบูชา แบบสมัยใหม่”

“คอมบูชา แบบดั้งเดิม” VS “คอมบูชา แบบสมัยใหม่”

คอมบูชา (Kombucha) คือ น้ำชาหมักที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,000 ปี เริ่มต้นมาจากประเทศจีนไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ค่อยกระจายต่อออกไปๆ จนดังไปทั่วโลก