วิตามิน บี12  – Vitamin B12 | ประโยชน์ อาการเมื่อขาด อาการเมื่อเกิน

วิตามิน บี12  – Vitamin B12 | ประโยชน์ อาการเมื่อขาด อาการเมื่อเกิน

วิตามิน บี12 หรือ Vitamin B12 คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? ทำหน้าที่อะไร? จำเป็นไหม? อาการเมื่อขาด? อาการเมื่อเกิน?