วิตามิน บี2  – Vitamin B2 | ประโยชน์ อาการเมื่อขาด อาการเมื่อเกิน

วิตามิน บี2  – Vitamin B2 | ประโยชน์ อาการเมื่อขาด อาการเมื่อเกิน

วิตามิน บี2 หรือ Vitamin B2 คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? ทำหน้าที่อะไร? จำเป็นไหม? อาการเมื่อขาด? อาการเมื่อเกิน?