วิตามิน บี – Vitamin B | พบในอาหารอะไร ร่างกายต้องการวันละเท่าไหร่

วิตามิน บี – Vitamin B | พบในอาหารอะไร ร่างกายต้องการวันละเท่าไหร่

วิตามิน บี หรือ Vitamin B ในอาหารธรรมชาติพบได้ที่ได้บ้าง? ร่างกายต้องการวันละเท่าไหร่?