วิตามินดี ยี่ห้อไหนดี | วิธีเลือกซื้อและวิธีกิน

วิตามินดี ยี่ห้อไหนดี | วิธีเลือกซื้อและวิธีกิน

วิตามินดี ยี่ห้อไหนดี | วิธีเลือกซื้อควรดูอะไรบ้าง? วิธีรับประทาน? ผลข้างเคียงถ้ามีเยอะเกินไป?