วัดความดัน 2 ข้างไม่เท่ากัน แต่ละครั้งไม่เท่ากัน ค่าไหนดี

วัดความดัน 2 ข้างไม่เท่ากัน แต่ละครั้งไม่เท่ากัน ค่าไหนดี

วัดความดัน 2 ข้างไม่เท่ากัน | ไม่ว่าจะวัดที่ต้นแขน-วัดที่ข้อมือ-วัดที่ปลายนิ้ว ซ้ายขวาก็ไม่เท่ากัน วัดแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน เอาค่าไหนดี