วัดความดันตอนไหนดี | เช้า-กลางวัน-เย็น-ก่อนนอน

วัดความดันตอนไหนดี | เช้า-กลางวัน-เย็น-ก่อนนอน

ความดันโลหิตควรวัดตอนไหน? ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น