ลําไส้ สมองที่สอง | The Second Brain

ลําไส้ สมองที่สอง | The Second Brain

ลําไส้ สมองที่สอง คือ การลำไส้และสมองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน สื่อสารต่อกันและกัน ส่งผลซึ่งกันและกัน