ค่าน้ำตาลในเลือด | ต่ำ VS ปกติ VS สูง

ค่าน้ำตาลในเลือด | ต่ำ VS ปกติ VS สูง

ระดับน้ำตาลในเลือดมี 2 ค่า | ปกติเท่าไหร่? ต่ำเท่าไหร่? สูงเท่าไหร่?