พรีไบโอติก – Prebiotic | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร?

พรีไบโอติก – Prebiotic | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร?

พรีไบโอติก หรือ Prebiotic | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? อาหารตามธรรมชาติมีอะไรบ้าง? ผลข้างเคียงที่ควรระวังมีอะไรบ้าง?