ตดบ่อย ลมในท้องเยอะ เกิดจากอะไร?

ตดบ่อย ลมในท้องเยอะ เกิดจากอะไร?

ตดบ่อย | ตดคืออะไร? ตดบ่อยเกิดจากอะไร? ตดบ่อยต้องทำยังไง? ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?