“โปรตีน ขาด” vs “โปรตีน เกิน”

“โปรตีน ขาด” vs “โปรตีน เกิน”

โปรตีน ถึงจะสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายมากแค่ไหน ถ้ากินน้อยเกินไปร่างกายก็ขาด กินมากเกินไปร่างกายก็ได้รับเกิน มีผลเสียต่อร่างกายทั้งขาดและเกิน