เอนไซม์ ปาเปน – Papain Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ ปาเปน – Papain Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ ปาเปน หรือ เอนไซม์ พาเพน หรือ เอนไซม์ มะละกอ หรือ Papain Enzyme คืออะไร? ทำหน้าที่ย่อยอะไร? พบที่ไหน?