ข้อเข่าเสื่อม อาหารเสริม | ควรกินอะไร – ไม่ควรกินอะไร

ข้อเข่าเสื่อม อาหารเสริม | ควรกินอะไร – ไม่ควรกินอะไร

ข้อเข่าเสื่อม อาหารเสริม | คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วกำลังรักษาและคนที่ยังไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่อยากป้องกัน มีอาหารเสริมอะไรบ้างที่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ รวมถึงปริมาณที่แนะนำ/วันด้วย