เอนไซม์ โปรติเอส – Protease Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ โปรติเอส – Protease Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ โปรติเอส หรือ Protease Enzyme – Proteolytic Enzyme – Proteinase – Peptidase | คืออะไร? ทำหน้าที่ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?