บุฟเฟ่ต์ | วิธีกินไม่ให้อ้วน ไม่ปวดท้อง ไม่ท้องเสีย

บุฟเฟ่ต์ | วิธีกินไม่ให้อ้วน ไม่ปวดท้อง ไม่ท้องเสีย

บุฟเฟ่ต์ | หลายคนเจอปัญหาหลังจากกินไปแล้วอ้วนขึ้น กินเสร็จแล้วปวดท้อง ทรมาน อึดอัดไปหมด หรือกินเสร็จแล้วท้องเสีย จากตอนแรกที่มีความสุขตอนกินแต่มากลายเป็นความทุกข์หลังจากกินเสร็จ