โรคกระดูกพรุน | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

โรคกระดูกพรุน | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

นายแพทย์ปาลพัทธ อนันต์พิพัฒน์กิจ | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะมาไขข้อสงสัยในทุกๆ มิติของภาวะ โรคกระดูกพรุน ที่คนส่วนใหญ่อยากรู้และควรที่จะต้องรู้