Short-Chain Fatty Acids | คือ-ประโยชน์-อาหารเสริม

Short-Chain Fatty Acids | คือ-ประโยชน์-อาหารเสริม

Short-Chain Fatty Acids หรือ กรดไขมันสายสั้น คือ ไขมันชนิดนึงที่มีจำนวนคาร์บอน (Carbon) ต่ำกว่า 6 อะตอม เลยทำให้เรียกว่าสายสั้น