อาหารเสริมสมรรถภาพเพศชาย สำหรับรับประทานก่อนมีกิจกรรมทางเพศ 30 นาที เพิ่มการแข็งตัวขององชาติและระยะเวลาแข็งตัวขององคชาต

ZX MAN | อาหารเสริมเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

 1. Cordyceps = 30mg
 2. Ginseng = 30mg
 3. Wolfberry = 30mg
 4. Black Galingale = 10mg
 5. BCAA = 100mg
 6. L-Arginine = 100mg
 7. L-Ornithine = 100mg
 8. Zinc Amino Acid Complex (Zn 20%) = 15mg
 9. Selenium Chelate 1% = 200mcg

ประโยชน์

 1. มีส่วนช่วยทำให้เพิ่มการแข็งตัวขององคชาตก่อนมีกิจกรรมทางเพศ
 2. มีส่วนช่วยทำให้ฮอร์โมนเพศชายทำงานสมบูรณ์

ขนาดบรรจุ | 10 เม็ด

ZX MAN | อาหารเสริมสมรรถภาพเพศชาย