สารอาหารจากธรรมชาติที่สามารถออกฤทธิ์ทำให้ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล การทำงานของระบบประสาทและสมองดีขึ้น

Stress Free | อาหารเสริมลดความเครียดเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

 1. GABA = 250mg
 2. L-Theanine = 100mg
 3. Calcium-D-Pantothenate (Vitamin B5) = 10mg

ประโยชน์

 1. มีส่วนช่วยลดความเครียด
 2. มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวล
 3. มีส่วนช่วยควบคุมความดันให้ปกติ
 4. มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน
 5. มีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากการออกกำลังกาย
 6. มีส่วนช่วยทำให้ผ่อนคลาย
 7. มีส่วนช่วยทำให้มีสมาธิมากขึ้น
 8. มีส่วนช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้น
 9. มีส่วนช่วยทำให้ประสาทการรับรู้ดีขึ้น
 10. มีส่วนช่วยทำให้ความจำดีขึ้น

ขนาดบรรจุ | 30 เม็ด

Stress Free | อาหารเสริมช่วยลดความเครียด