S-Adenosylmethionine คือ โมเลกุลที่ธรรมชาติของร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัว การกระตุ้น หรือการสลายตัวของสารเคมีในร่างกาย

SAM-e Plus | อาหารเสริมแซมอีเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

 1. S-Adenosyl-L-Methionine (SAM-e) = 400mg
 2. Pyridoxine HCl (Vitamin B6) = 15mg
 3. Methylcobalamin (Vitamin B12) = 200mcg
 4. Vitamin E = 50IU
 5. 5-MTHF = 500mcg

ประโยชน์

 1. มีส่วนช่วยทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเสื่อม
 2. มีส่วนช่วยทำให้อาการของโรคซึมเศร้าลดลง
 3. มีส่วนช่วยทำให้การทำงานของตับเป็นปกติ
 4. มีส่วนช่วยทำให้การทำงานของน้ำดีเป็นปกติ
 5. มีส่วนช่วยทำให้อาการของโรคไฟโบรมัยอัลเจียลดลง
 6. มีส่วนช่วยทำให้การรับรู้ดีขึ้น
 7. มีส่วนช่วยทำให้อาการของโรคอัลไซเมอร์ลดลง

ขนาดบรรจุ | 30 เม็ด

SAM-e Plus | อาหารเสริมแซมอี