ซินไบโอติกที่รวบรวมจุลินทรีย์ที่ดี 3 สายพันธุ์ ที่มีส่วนช่วยทำให้การทำงานของไตสมบูรณ์

Kidney Synbiotic | อาหารเสริมซินไบโอติกสำหรับไตเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. Bifidobacterium Longum = 10 Billion CFU
  2. Streptococcus Thermophilus = 20 Billion CFU
  3. Lactobacillus Acidophilus = 15 Billion CFU

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้ไตทำงานสมบูรณ์

ขนาดบรรจุ | 30 เม็ด

Kidney Synbiotic | ซินไบโอติกสำหรับไต