โลชั่นทาหนังศรีษะที่ช่วยเพิ่มอัตราการงอกขึ้นใหม่ของเส้นผม ช่วยลดอาการหัวล้านเนื่องมาจากกรรมพันธุ์

Re Growth Hair Lotion | อาหารเสริมยาทาปลูกผมเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. Redensyl® = 5%
  2. Minoxidil = 5%
  3. Finasteride = 0.5%
  4. Estradiol = 0.0025%
  5. Zinc Extract from yeast = 1%
  6. Beta-Glucan Extract from yeast = 1%
  7. Cell Culture Media = 30%

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้เพิ่มอัตราการงอกใหม่ของเส้นผม
  2. มีส่วนช่วยลดอาการหัวล้านเนื่องมาจากกรรมพันธุ์

ขนาดบรรจุ | 30 มิลลิลิตร

Re Growth Hair Lotion | ยาทาปลูกผม