อาหารเสริมกล้ามเนื้อ ที่รวบรวมกรดอะมิโนที่เป็นทั้งวัตถุดิบและปัจจัยที่สนับสนุนการสร้าง-รักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Muscle Men | อาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. L-Arginine = 300mg
  2. L-Carnithine = 250mg
  3. L-Alanine = 200mg
  4. BCAA = 200mg
  5. L-Ornithine = 150mg
  6. Chromium Rice Chelate 2% = 0.1mg

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้มีการสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้น
  2. มีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อรักษาความแข็งแรง

ขนาดบรรจุ | 60 เม็ด

Muscle Men | อาหารเสริมกล้ามเนื้อ