ยาขยายหลอดเลือดที่มีฤทธิ์ให้หลอดเลือดขยายตัว มักจะนำมาใช้ในการรักษาศีรษะล้านร่วมกับฟีแนสเทอไรด์ (Finasteride)

Minoxidil | อาหารเสริมไมนอกซิดิลเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. Minoxidil = 1mg

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้เส้นผมงอกมากขึ้น
  2. มีส่วนช่วยทำให้ความดันเลือดลดลง

ขนาดบรรจุ | 60 เม็ด

Minoxidil | ไมนอกซิดิล