อาหารเสริมโกรทฮอร์โมน ที่เป็นทั้งวัตถุดิบในการสร้างโกรทฮอร์โมนและเป็นสารร่วมที่จำเป็นในการสนับสนุนการสร้างโกรทฮอร์โมน

GH Enhancer | อาหารเสริมโกรทฮอร์โมนเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. L-Glutamine = 225mg
  2. L-Arginine = 100mg
  3. L-Lysine = 100mg
  4. GABA (Gamma aminobutyric acid) = 100mg
  5. Alpha Lipoic Acid = 5mg
  6. Zinc Amino Acid Complex (Equivalent to zinc 3 mg) = 15mg

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้เพิ่มหรือรักษา ขนาดและปริมาณของสมอง ผิว ผม กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ
  2. มีส่วนช่วยทำให้เพิ่มหรือซ่อมแซม การทำงานของกล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด ตับ
  3. มีส่วนช่วยทำให้เพิ่ม-รักษา-ซ่อมแซม กระดูก กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ขนาดบรรจุ | 60 เม็ด

GH Enhancer | อาหารเสริมโกรทฮอร์โมน